Alezaa Premium

Trở thành hội viên Alezaa Premium bạn có thể để tải và đọc không giới hạn hơn 10,000 tựa sách và 200,000 bài viết tạp chí đặc sắc mà không cần mua lẻ từng tựa.

Bạn có thể đọc ngay trên trình duyệt web hoặc tải về trên thiết bị iOS, Android và Windows.

Chọn gói

365 coin Tiết kiệm nhất