Think and Grow Rich - 13 nguyên tắc nghĩ giàu, làm giàu

Napoleon Hill

13 nguyên tắc nghĩ giàu, làm giàu

Ebook 0

Premium Free

"Think and Grow Rich - 13 nguyên tắc nghĩ giàu, làm giàu" là cuốn sách "chỉ dẫn" duy nhất chỉ ra những nguồn lực bạn PHẢI có để thành công. Cuốn sách sẽ giúp bạn trở nên giàu có trên tất cả các phương diện của cuộc sống chứ không chỉ về tài chính và vật chất. Những ý tưởng trong cuốn sách "Think and Grow Rich - 13 nguyên tắc nghĩ giàu, làm giàu" bắt nguồn từ những động lực tốt đẹp: "Thành công cá nhân" và "Quan điểm suy nghĩ tích cực"

Phát hành:

Tác giả:Napoleon Hill

Dịch giả:Phương Thảo

Xuất bản:NXB Lao động - Xã hội

Định dạng:Ebook/Epub

Tổng số từ:0

Thời lượng: