Họ đã làm gì để thay đổi thế giới?

John A. Byrne

Câu chuyện của 25 doanh chủ vĩ đại

Ebook 0

Premium Free

Ý tưởng của họ độc đáo như thế nào? Nó có sức ảnh hưởng ra sao? Có làm thay đổi đời sống riêng tư của mỗi chúng ta một cách rõ rệt không? Có khả năng thay đổi tác phong làm việc của chúng ta, giúp chúng ta hoàn thành mọi việc tốt hơn để tạo dấu ấn của mình trên thế giới này không?

Nhìn lại con đường khởi nghiệp của các doanh nhân thành đạt này, chúng ta còn cảm phục ý chí, nghị lực, sự kiên cường và cả nhân cách cao quý của họ. Chính những tính cách đó đã góp phần đưa tên tuổi của họ lưu danh trên thế giới. Và điều quan trọng nhất là các sản phẩm hoặc dịch vụ của họ, dù ít hay nhiều, đã thực sự thay đổi cuộc sống của chúng ta.

Phát hành:

Tác giả:John A. Byrne

Dịch giả:Lê Thiện Chí

Xuất bản:NXB Thế giới

Định dạng:Ebook/Epub

Tổng số từ:0

Thời lượng: